Momsregistrering af solcelleanlæg og husstandsvindmøller

25.11.2013

Momssregistrering af solcelleanlæg og husstandsvindmøller?

SKAT havde i januar 2013 udsendt et styresignal (SKM2013.23.SKAT) om, at der ikke længere kunne ske momsregistrering af solcelleanlæg og husstandsvindmøller monteret ved private boliger, samt at allerede momsregistrerede solcelleanlæg og husstandsvindmøller skulle afmeldes fra momsregistrering senest den 9. juli 2013.

SKAT har nu udsendt et nyt styresignal (SKM2013.818.SKAT), der betyder:

• at husstandsvindmøller og solcelleanlægs levering af el til elnettet i henhold til momsloven anses for at være selvstændig økonomisk virksomhed, der kan momsregistreres.

• at husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der allerede er momsregistreret for levering af el til elnettet, alligevel ikke skal lade sig afmelde fra momsregistrering.

• at husstandsvindmøller og solcelleanlæg der allerede har ladet sig afmelde fra momsregistrering som følge af retningslinjerne i SKM2013.23.SKAT, kan momsregistreres igen. Ved registrering kan
• den moms, der er indbetalt i forbindelse med afmeldelsen, blive tilbagebetalt.

• at man skal sælge en del af den producerede el til elnettet for at blive momsregistreret. Hvis man selv bruger hele produktionen, kan man ikke blive momsregistreret.

Er man på baggrund af retningslinjerne i SKM2013.23.SKAT afmeldt fra momsregistrering, eller har man slet ikke været momsregistreret, kan der anmodes om genoptagelse af momstilsvaret med tilbagevirkende kraft.

Kontakt Revision Limfjord for nærmere information.